top of page

EPIKRIISI / EPICRISIS


Leena Vainio Diagnosis 2019 sekatekniikka lakanalle / mixed media on white bed sheet, 50x60x2cm. Photo: Liisa MäkinenLeena Vainio

EPIKRIISI

Galleria Muuntotila 16.4.-8.5.2022

avoinna ti-pe klo 10–17, la 12-16.

Galleria Muuntotila, Lielahden kartano, Hiedanranta

Tehdaskartanonkatu 38

33400 Tampere Saapuminen Galleria Muuntotilaan, Lielahden Kartanoon, Hiedanrantaan: Saapuminen


Tämä näyttely kertoo särkymisestä ja kokoon kursimisesta. Tarkastelun kohteena on intiimi, henkilökohtainen trauman kokemus: sairastuminen rintasyöpään. Siihen liittyy väistämättä tietoisuus katoavaisuudesta. Esiin nousee myös nostalgia, kaipuu menetettyyn aikaan - samoin kuin kiihkeä elämänhalu ja kauneuden kaipuu. Oman mikrokosmoksen kuvauksessa on mukana niitä samoja tunteita, jotka nousevat kohdatessamme elämän haurauden ja järkkymisen tässä ajassa: pandemian ja sodan läheisyyden aiheuttaman epävarmuuden ja pelon keskellä.


Leena Vainion sekatekniikkateoksissa on kirjontaa ja maalausta käärinanliinan omaislle lakanoille. Kuluneet valkoiset lakanat ovat itsessään herkkiä ja kauniita. Niissä näkyy eletty elämä ja kuolemakin. Lakanat ovat intiimisti ihoa vasten, niissä nukutaan, sairastetaan, toivutaan. Niissä kuollaan ja rakastetaan. Ne ovat myös ekologista, kierrätettyä materiaalia. Teoksissa Diagnosis ja Reconstruction on painamalla ja kirjomalla tehtyjä latinankielisiä nimiä ja lyhenteitä tehdyistä operaatioista ja diagnooseista. Nämä merkinnät ovat mukana potilasasiakirjoissa, esimerkiksi epikriisissä, joka on potilaan hoidon päätyttyä laadittu selostus taudin kulusta ja hoidosta. Kasvoni poikkeustilassa -teos syntyi pandemian alkaessa. Omakuvan ja kokoon kursimisen toteuttaminen pistelemällä neulan ja langan avulla on hurjaa hommaa. Neula on terävä kynä.


Vainion maalaukset syntyvät vuoropuhelussa muitten teosten kanssa; lähtökohtina ovat esimerkiksi installaatioitten yksityskohdat. Maalaukset kumpuavat toivosta ja kauneuden kaipuusta. Vainion työskentely jatkuu nyt myös yhteistyössä valokuvaajien ja videokuvaajan kanssa. Teeman käsittely kulkee omia polkujaan ja väline muuttuu. Matka jatkuu.


Haavoittuvuus -teema on Vainion työskentelyn ytimessä. Sen alaotsikoiksi ryhmittyvät kulloinkin ajankohtaiset projektit. Materiaalit ja tekniikat valikoituvat aiheitten mukaan. Tarkastelun kohteena ovat katoavaisuus, luopuminen, identiteetti, muisti ja aika.


Leena Vainio on pirkanmaalainen kuvataitelija. Hän asuu Kangasalla, työhuone on Tampereella. Hän on pitänyt vuosittain yksityisnäyttelyitä Gallerioissa Suomessä sekä osallistunut ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.Taiteilijatapaaminen Taidesuunnistustapahtuman yhteydessä

su 24.4.2022 klo 13-16.

Su 24.4. klo 14 nähdään osana Leena Vainion näyttelyä tanssija/koreografien Linda Kuhan ja Sini Murasen nykytanssi-improvisaatioteos Viiva. Teos on vuoropuhelu Leena Vainion Epikriisi -näyttelyn kanssa.


"Olemme työstäneet liikemateriaalia ja liikkeellisiä tehtäviä hyödyntäen myös näyttelyssä esiintyvää lakanakangasta. Teokset nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa tanssi ja liike tulevat osaksi näyttelyä."Leena Vainio

EPICRISIS

Gallery Muuntotila 16.4.-8.5.2022


This exhibition is about breaking and healing. The focus is on an intimate, personal experience of trauma: facing breast cancer. It inevitably involves an awareness of disappearance. There is also nostalgia, longing for lost time - as well as a passionate desire for life and longing for beauty. The description of one’s own microcosm involves the same feelings that arise when we face the fragility and upheaval of life in this time: amidst the uncertainty and fear caused by the intimacy of a pandemic and war. In the mixed media works Leena Vainio uses embroidery and painting on the shroud-like sheets. Worn white sheets are in themselves delicate and beautiful. They show lived life and death. The sheets are intimately against the skin as we sleep, get sick, make love and die. They are also ecological, recycled material. In the works Diagnosis and Reconstruction, there are Latin names and abbreviations for surgeries and diagnoses. These entries are included in the patient records, for example in the epicrisis, which is a report on the course and treatment of the disease at the end of the patient's treatment. My Lock Down Face is a work which was born when the pandemic began. Implementing self-portrait by stitching with a needle and thread is a daunting task. The needle is a sharp pen. Vainio´s paintings are created in dialogue with her other works; the starting points are, for example, the details of the installations. The paintings emerge from hope and a longing for beauty. The art work is now also continuing in collaboration with photographers and videographers. The handling of the theme goes its own way and the tool changes. The journey continues. The theme of vulnerability is at the heart of Vainio's work. Its subheadings group the current projects. Materials and techniques are selected according to topics. Disappearance, renunciation, identity, memory, and time are examined. Leena Vainio is a visual artist from Pirkanmaa. She lives in Kangasala, her studio is in Tampere. She has held annual solo exhibitions at the Galleries in Finland and participated in group exhibitions in Finland and abroad.


Bình luận


Artblurred / Artsumu blog

Archive
Tags
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page