top of page

Portfolio 2024

View Gallery

Liminality

Liminality is a serie of mixed media works. Liminality is the current state of the world as the horrors of war flood around us. But there is also hope in golden colors and peaceful expression. I also move on the concrete boundaries of materials combining them in a completely new and effectively way. 

Remains

Mitä jäljelle jää/Remains

Galleria Gjutars, Vantaa

2.-25.8.2023

Remains was my solo exhibition in the summer of 2023 in Vantaa. In the works of the exhibition, I deal with relinquishment and loss. They raise nostalgia, sadness and even anger. An intense longing for beauty can also emerge. Transience is present.

 

I research e.g. trauma, memory and death in different ways. The choices of techniques and materials are closely related to my themes. The wholes are united by working in dialogue, alternating between different works and materials.

 

Old white linen is light, like a shroud-like material against the skin. It already has its own history. It is  intimately on the skin and show the life lived. The works realized in this way are sensitive and reflect the fragility of life.

 

The paintings layer color and space. They show the study of color, the themes of transience, corporeality and hope. The starting points of the paintings can be objects frozen inside ice cubes and music by Philp Glass.

 

...

 

Käsittelen näyttelyn teoksissa  luopumista ja menetyksiä. Ne  nostattavat nostalgiaa, surua ja vihaakin. Esiin nousee kiihkeä kauneuden kaipuu. Läsnä ovat katoavaisuus ja hetkellisyys. Työskentelen teeman parissa eri tekniikoin - ikään kuin eri näkökulmista.

 

Tutkin mm.traumaa, muistia ja kuolemaa eri keinoin. Tekniikka- ja materiaalivalinnat liittyvät kiinteästi teemoihini. Kokonaisuudet nivoutuvat yhtenäisiksi työskentelemällä dialogissa, vuorotellen eri teosten, tekniikoitten ja materiaalien välillä.

 

Installaatioissa on keveitä materiaaleja kuten ihoa vasten käärinliinamaisesti olevia vanhoja valkoisia liinavaatteita, joilla jo itsessään on oma historiansa. Ne ovat intiimisti iholla ja niissä näkyy eletty elämä. Tällä tavoin toteutetut työt ovat herkkiä ja kuvastavat elämän haurautta.

 

Maalauksissa kerrostuu väriä ja tiloja. Niissä näkyy värin tutkiminen, katoavaisuuden, kehollisuuden ja toivon tematiikka. Maalausten lähtökohtina voivat olla esimerkiksi jääkuutioitten sisään jäädytetyt objektit ja Philp Glassin musiikki.

Unessa lennän

An old, yellowed sheet is an intimate material on the skin. As a wrapped nose, it is completely about transience. Linen fiber is a sensitive, tough and stubborn material, which also to my Karelian background:  linen is self-deprecating. In the Karelian culture, flax was an important crop and raw material for textiles. My mixed media works and light installations consist of these materials. The preliminary works are from 2013-2020.

 

...

 

 

Vanha, kellastunut lakana on intiimi, iholla oleva materiaali. Käärinliinanomaisena se muistuttaa katoavaisuudesta. Pellavakuitu on herkkä, sitkeä ja omapäinen materiaali, joka liittyy myös karjalaiseen taustaani:  pellava on omakuvallista. Karjalaisessa  kulttuurissa pellava oli tärkeä viljelykasvi ja tekstiilien raaka-aine. Näistä materiaaleista koostuvat sekatekniikkateokseni ja keveät installaationi. Esimerkkiteokset ovat vuosilta 2013-2020.

bottom of page