top of page

Siirtoväki teoskokonaisuudet
Siirtoväki (Migrant) entities 

About

Leena Vainio
 

1. Evakot -installaation teos ja luonnoksia/ The Evacuees installation: a part of the art work and sketches

1.a. Maria, isoäiti/Grand mother

1.b. Isän kuva, teos on valmisteilla /Portrait of my father, work in progress

2. Ammukset /Ammunitions

3. Ornamentit/Ornaments 

 

4. Tuntemattomat/ The Unknown

Linda Kuha, Sini Muranen & työryhmä

Tanssivideo

Dance video by Linda Kuhanen, Sini Vainio & the work group

Maria.jpg
1. Evakot 
The Evacuees

1.a. Maria

 

Vainion isoäidin muotokuva ja merkintöjä hänen päiväkirjastaan. Evakot -installaation ensimmäinen l.akana.

 

The portrait of my grand mother with texts of her diary. The first part of The Evacuees installation.

Maria

2022, puupiirros, muste ja kirjonta lakanalle, 120x200cm/wood cut, ink and embroidery on a bed sheet.

IMG_0805.jpg
1. Evakot The Evacuees
1.b. Isän kuva
The Portrait of my father
prosessikuvia työskentelyn vaiheista/
work in progress
  • Arina ja painojälkiä                  a grate and prints

  • Luonnos. Pekka 1945 Raumalla (hiili ja akryyliväri paperille)      a sketch, Pekka 1945 in Rauma. (charcoal ja acrylic paint on paper).

  • Arinan painojäljet              prints of the grate.

Kuva21.08.02..jpeg
3C29.tmp.jpg
Kuva22.08.01..jpeg
Photo 16.9.2023, 10.29.37.jpg
Photo 16.9.2023, 10.30.07.jpg
Photo 16.9.2023, 10.29.04.jpg

2. Ammukset
Ammunitions


Savesta ja pellavakuidusta tehdyt ammusimitaatiot muodostavat katosta leijuvina ja maahan sijoitettuina tilan täyttävän installaation. Ammuksia tulee yhteensä 10-15 kpl./

Ammunition imitations made of clay and linen fiber form a space-filling installation floating from the ceiling and placed on the ground. In this installation there will be 10-15 parts in total.

 

Photo 16.9.2023, 10.41.53.jpg
3. Ornamentit/ Ornaments  4. Tuntemattomat/ The Unknown

 

Työskentelyn edetessä on muodostumassa kolmas ja neljäskin teoskokonaisuus. Värikäs, gallariahuoneen seiniä kiertävä teosnauha, jossa 50x70 -  70x90cm -kokoiset, karjalaista perinnettä kuvaavat osat muodostavat yhtenäisen Ornamentit -teoskokonaisuuden, Tuntemattomat on mustavalkokuviin perustuvia kasvokuvia evakoista, joista ei ole jäänyt tarinaa tai muuta tietoa. Kuvat ovat pieniä ja riipaisevia. Niistä muodostuu seinän kokoinen kokonaisuus, jossa on noin kymmenen kasvokuvaa./

 

The third and fourth set of works are being formed. A colorful strip of work that goes around the walls of the gallery room. There are several parts (a´ 50x70 - 70x90cm) depicting the Karelian tradition forming a unified piece of work called Ornaments.

Unknowns are black-and-white portraits of evacuees based on tiny photographs, with no story or other information left. The pictures are small and catchy. They form a whole the size of a wall, with about ten portraits of faces.

Linda Kuha, Sini Muranen & työryhmä

Tanssivideo/ Dance Video by Linda Kuha, Sini Muranen & the work group

Videon liikemateriaalin suunnittelevat ja toteuttavat tanssija/koreografit Linda Kuha ja Sini Muranen. Tanssivideon kuvaa Tuulia Soininen (Muusa productions), säveltäjänä toimii Anne-Mari Kivimäki. Tanssivideon lähtökohtana toimii kerätty kuvamatriaali ja tarinat evakoista.

Tanssija/koreografit Linda Kuha ja Sini Muranen valmistivat tanssi-esityksen Viiva. Teos syntyi Vainion Epikriisi -näyttelyn pohjalta.

Galleria Muuntotila, Tampere, 2022.

Dancer/choreographers Linda Kuha and Sini Muranen plan and execute the movement material of the video. The dance video will be shot by Tuulia Soininen (Muusa productions), the composer is Anne-Mari Kivimäki. The starting point of the dance video is the collected image material and stories about the evacuees.

Dancer/choreographers Linda Kuha and Sini Muranen prepared the dance performance Viiva. The work was created based on the Vainio Epikriisi exhibition. Gallery Muuntotila, Tampere, 2022.

bottom of page