top of page

Mitä jäljelle jää / RemainsLeena Vainio
Remains
Gallery Gjutars 2.-25.8.2023

Abandonment and losses raise nostalgia, sadness and even anger. An intense longing for beauty can also emerge and transience is present. This exhibition deals with these feelings. The themes are treated using different techniques - as if from different perspectives.

Leena Vainio's oeuvre consists of paintings and installations. She examinese.g. trauma, memory and death in different ways. The techniques and material choices are closely related to the themes. The works are united by working in dialogue, alternating between different works, techniques and materials.

The installations feature light materials such as old white linens that lie against the skin like a shroud - and they already have their own intimate history. The works realized in this way are sensitive and reflect the fragility of life.

Color and space are layered in the paintings. They show the exploration of color, the themes of transience, corporeality and hope. The starting points of the paintings are , for example, objects frozen inside ice cubes and music by Philp Glass.

Leena Vainio is a visual artist from Pirkanmaa, a member of the Tampere Artists' Association and an apprentice member of the Finnish Association of Painters. He has earned her BA and MA diplomas of fine artsat Kankaanpää Art School, Satakunta University of Applied Scienses. She has held solo exhibitions in Finland every year and regularly participates in exhibitions in Finland and abroad.


Leena Vainio


Mitä jäljelle jää


Galleria Gjutars 2.-25.8.2023

Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa


Luopuminen ja menetykset nostattavat nostalgiaa, surua ja vihaakin. Esiin voi tulla myös kiihkeä kauneuden kaipuu. Tämä näyttely käsittelee näitä tuntoja. Läsnä ovat katoavaisuus ja hetkellisyys. Teemoja käsitellään eri tekniikoin - ikään kuin eri näkökulmista.

Leena Vainion tuotanto koostuu maalauksista ja installaatioista. Hän tutkii mm.traumaa, muistia ja kuolemaa eri keinoin. Tekniikka- ja materiaalivalinnat liittyvät kiinteästi teemoihin.Kokonaisuudet nivoutuvat yhtenäisiksi työskentelemällä dialogissa, vuorotellen eri teosten, tekniikoitten ja materiaalien välillä.


Installaatioissa on keveitä materiaaleja kuten ihoa vasten käärinliinamaisesti olevia vanhoja valkoisia liinavaatteita, joilla jo itsessään on oma historiansa. Ne ovat intiimisti iholla ja niissä näkyy eletty elämä. Tällä tavoin toteutetut työt ovat herkkiä ja kuvastavat elämän haurautta.


Maalauksissa kerrostuu väriä ja tiloja.Niissä näkyy värin tutkiminen, katoavaisuuden, kehollisuuden ja toivon tematiikka. Maalausten lähtökohtina voivat olla esimerkiksi jääkuutioitten sisään jäädytetyt objektit ja Philp Glassin musiikki.


Vainio on pirkanmaalainen kuvataiteilija, Tampereen Taiteilijaseuran jäsen ja Taidemaalariliiton kokelasjäsen. Kuvataiteilija AMK- ja YAMK -tutkinnot hän on tehnyt Kankaanpään Taidekoulussa, SAMK. Hän pitää vuosittain yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistuusäännöllisesti näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.Comments


Artblurred / Artsumu blog

Archive
Tags
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page