Milk & Honey
Milk & Honey

2018 acrylic and ink on canvas 56 x 92cm.

press to zoom
Bloom
Bloom

2018 acrylic and ink on board 40 x 40cm.

press to zoom
Distant Garden
Distant Garden

2018 acrylic and ink on canvas 38 x 42 cm.

press to zoom
Heaven & Hell
Heaven & Hell

2018 acrylic and ink on canvas 40 x 50cm.

press to zoom
All Blood
All Blood

2018 acrylic and ink on canvas 120 x 80cm.

press to zoom
MaryMary
MaryMary

Acrylic and ink on canvas, sheet and linen fiber.

press to zoom
Mamae
Mamae

dishes, soil. Pigments, acrylic and ink on plaster

press to zoom
Spring Flows
Spring Flows

2017 acrylic and ink on canvas 210 x 130cm.

press to zoom
Curious Mind 1
Curious Mind 1

2018 acrylic and ink on canvas 40 x 60cm.

press to zoom
Curious Mind 2
Curious Mind 2

2017 acrylic and ink on canvas 40 x 60cm.

press to zoom
Looking at Light
Looking at Light

2017 acrylic and ink on canvas 116 x 275cm.

press to zoom
Sense Terra
Sense Terra

2017 acrylic and ink on canvas 25 x 25cm.

press to zoom
New View
New View

2018 acrylic and ink on canvas 65 x 78cm.

press to zoom
Odds
Odds

2017 acrylic and ink on canvas 38x42cm.

press to zoom
Fly Baby
Fly Baby

2017 acrylic and ink on canvas 60 x120cm.

press to zoom
Drip Drop
Drip Drop

2017 acrylic and ink on canvas, linen fiber 2x3 x 3m

press to zoom

Portfolio 2017-2018